Privacyverklaring

Fysio Vertigo gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit is vastgelegd in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Als u gebruik maakt van diensten van Fysio Vertigo dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de therapeut of via de e-mail.

Denk hierbij aan:
• Naam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• BSN
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• E-mailadres
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Fysio Vertigo heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gebruiken wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Fysio Vertigo bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de fysiotherapiebehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Fysio Vertigo zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Fysio Vertigo heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. Fysio Vertigo zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Fysio Vertigo een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Fysio Vertigo blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering telefonisch indienen. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Fysio Vertigo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan telefonisch contact met ons op.

Meer informatie
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Fysio Vertigo kunt u contact opnemen met Joeri van Oeffel of Marjolein van Oeffel-MIjs via het telefoonnummer 06 254 750 67

Maak een afspraak

Je kunt de onderstaande knoppen gebruiken om een afspraak te maken.

Maak direct een afspraak


Openingstijden

MA 08:00 tot 20:00
DI 08:00 tot 20:00
WO 08:00 tot 18:00
DO 08:00 tot 18:00
VR 08:00 tot 18:00