Duizeligheid

Een duizelig gevoel is moeilijk onder woorden te brengen. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het begrip duizeligheid. Er bestaan verschillende vormen van duizeligheid.

Wat is duizeligheid?

In het algemeen verstaat men onder duizeligheid het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Duizeligheid is altijd een symptoom, het is nooit een zelfstandig ziektebeeld.

Duizeligheid is een veel gehoorde klacht

Op het spreekuur van de huisarts is duizeligheid een veel gehoorde klacht. Als hoofdklacht komt het voor bij 3 tot 14% van de patiënten die een huisarts bezoeken. Het is ook een klacht die sterk leeftijdsafhankelijk is. Met name bij mensen ouder dan 65 jaar komt duizeligheid vaak voor. Duizeligheid kan als zeer problematisch worden ervaren: zij brengt de mens letterlijk en figuurlijk uit balans. Er kan een gevoel van onzekerheid ontstaan dat zich over alle aspecten van het dagelijkse leven uitstrekt. Zeker bij oudere mensen kan het soms leiden tot verlies van zelfstandigheid. De behandeling van duizeligheid en/of draaierigheid kan bestaan uit fysiotherapie, medicatie, psychotherapie en, in sommige gevallen, is operatief ingrijpen noodzakelijk. Voordat gestart wordt met behandeling, wordt de patiënt voorgelicht in het feit dat duizeligheidsklachten over het algemeen een gunstige prognose hebben. Daarbovenop heeft fysiotherapeutische behandeling van de klachten in het gros van de gevallen een gunstig effect.

Behandeling van duizeligheid

Repositie manoeuvres

In het geval van BPPD zijn de klachten goed behandelbaar met zogenaamde repositiemanoeuvres. Afhankelijk van de locatie van het ‘gruis’ in een van de drie halfcirkelvormige kanalen in het evenwichtsorgaan maakt de fysiotherapeut de afweging welke manoeuvre van toepassing is. In de meeste gevallen wordt de Epley manoeuvre (zie afbeelding 1) toegepast.

Bij deze manoeuvre wordt uitgegaan van een probleem in het achterste, halfcirkelvormige kanaal. De patiënt zal tijdens onderzoek klachten ervaren met het achterover kiepen en de therapeut zou een nystagmus kunnen constateren. Hierbij maken de ogen onwillekeurige bewegingen tijdens het kiepen doordat het evenwichtsorgaan geprikkeld wordt. Minder vaak voorkomend of als gevolg van complicaties kan het ‘gruis’ ook in een van beide horizontale, halfcirkelvormige kanalen terecht komen. In dat geval zal de therapeut, na zijn onderzoek, kiezen voor de Gufoni Manoeuvre of de BBQ roll manoeuvre. In nog zeldzamere gevallen wordt een probleem gevonden in het voorste kanaal van het evenwichtsorgaan. Vanwege het zeldzaam voorkomen van klachten in het voorste kanaal, wordt hier nu niet verder uitgeweid over de behandeling hiervan. Wanneer bovenstaande manoeuvres worden toegepast zijn duizeligheidsklachten, veroorzaakt door BPPD, doorgaans goed en snel te beteugelen. Onthoud dat een reactie op de behandeling voor kan komen, dus het is geadviseerd uw dagprogramma aan te passen op de dag van de behandeling.

Vestibulaire revalidatie

Bij Fysio Vertigo kunt u terecht voor vestibulaire revalidatie. Als gevolg van een doorgemaakt periode van duizeligheidsklachten of na schade aan het evenwichtsorgaan is vestibulaire revalidatie een zeer belangrijke ‘tool’ in het bevorderen van herstel. Vestibulaire revalidatie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie met als hoofddoel het herstel of verminderen van klachten van duizeligheid, visusproblemen of balansproblemen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het veilig, doeltreffend en kosteneffectief is. Vestibulaire revalidatie kan zinvol zijn op iedere leeftijd en kan ook effectief zijn bij lang-bestaande klachten, al wordt geadviseerd zo snel mogelijk te starten met deze therapie. Door middel van het oefenprogramma worden compensatiestrategieën van de hersenen verbeterd. Dit proces vermindert de symptomen en geeft meer controle in situaties die u op dat moment uit balans brengen of duizeligheid geven.

Vestibulaire revalidatie is persoonlijk en op maat

Wanneer nodig zetten wij onze collega’s, die gespecialiseerd zijn in ontspanning, mindfulness en gezonde leefstijl, in. We hebben korte lijnen met psychologen, ergotherapeuten, KNO-artsen en neurologen in de regio. Deze multidisciplinaire aanpak is een mooie toegevoegde waarde.

Maak een afspraak

Je kunt de onderstaande knoppen gebruiken om een afspraak te maken.

Maak direct een afspraak


Openingstijden

MA 08:00 tot 20:00
DI 08:00 tot 20:00
WO 08:00 tot 18:00
DO 08:00 tot 18:00
VR 08:00 tot 18:00