Huisregelement

Binnen de praktijk dient eenieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen:

 •  Het is verboden te roken in iedere ruimte.
 •  Fysio Vertigo is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.
 •  U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.
 •  U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 •  Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.
 •  Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst i.v.m. verstoring van de behandeling.
 •  Bij iedere behandeling dient u een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 •  U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 •  Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 •  Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie of gebruik de bel.
 •  Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 •  De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 •  In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 •  Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij de zorgverzekeraar.
 •  De fysiotherapeuten die werken bij Fysio Vertigo zijn geregistreerd in het BIG register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 •  De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.
 •  De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 •  De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 •  De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 •  U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 •  U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven staan op de website vermeld.

Maak een afspraak

Je kunt de onderstaande knoppen gebruiken om een afspraak te maken.

Maak direct een afspraak


Openingstijden

MA 08:00 tot 20:00
DI 08:00 tot 20:00
WO 08:00 tot 18:00
DO 08:00 tot 18:00
VR 08:00 tot 18:00